لوگو شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر

رهاساز قالب دایکست دایکوتDI101

رهاساز قالب دایکست دایکوتDI101

مربوط به دسته بندی آموزشی

تعیین مهمترین مشخصه های روانساز ونالی  در عمل را توضیح دهید؟

الف)مهمترین اهداف مشتری
درک اهداف مشتری کلید موفقیت این برنامه است. بسیار مهم است که دایکست کار بوضوح انتظاراتش را از تعویض روانساز تعیین و تعریف کند. آیا کندگی (buildup)، جوش خوردگی (soldering) و زدگی حرارتی (heat check)، خمیدگی یا ترک خوردگی قطعات ریختگی، تخلخل، چسبندگی مهمترین نگرانی های او هستند؟ همچنین مهم است که تولیدکننده روانساز، دایکست کا را از وجود مشکلات بالقوه آگاه سازد. برای مثال دایکست کار ممکن است بر روی یک قطعه کندگی و در قطعه دیگر جوش خوردگی ناشی از گرم شدن بیش از حد قالب را داشته باشد. او ممکن است که این عیوب را لیست کرده و جهت حل این معضل، روانساز جدیدی را خواستار باشد. تولید کننده روانساز باید دایکست کار را از محدودیتهای شیمیایی روانساز مطلع ساخته و در جهت یافتن راه حل به او کمک کند.

ب)دمای کار
بعد از تعیین اهداف اولیه، سازنده روانساز باید بداند که محدوده دمای کار قالب برای ریخته گری هر قطعه چقدراست که این رنج دمایی با استفاده از دوربین های مادون قرمز تعیین می شود. تصاویر باید قبل از بسته شدن قالب و بلافاصله بعد از باز شدن آن گرفته شوند تا بالاترین و پایین ترین دماها و موقعیت آنها در قالب را نشان دهند.
ج)کیفیت سطح
در آخر، تولیدکننده باید کیفیت سطح نهایی مورد انتظار از قطعات ریختگی را بداند. آیا قطعه رنگ می شود یا زینتی است؟ یا اینکه قطعه در موتور استفاده می شود که زینتی بودن آن اهمیت ندارد. اینها در تعیین ترکیب شیمیایی روانساز اهمیت بسیاری دارد.

نقش روانساز در قالب ها توضیح دهید؟

اولین وظیفه روانساز قالب ونالی در هنگام طراحی این است که به عنوان عامل جداکننده بین فولاد قالب و آلیاژ ریخته گری عمل کند. در حین این فرایند عملکردهای دیگری تشخیص داده شد که بشرح زیر می باشند:
الف)رفع گرما از قالب از طریق خنک کنندگی همرفتی(convecting): این رفع گرما به چسبندگی روانساز به سطح قالب کمک میکند.
ب) روانکاری قطعات متحرک قالب مانند اسلایدهای ماهیچه و پین های پران: این روانکاری در درجه اول هیدرو دینامیکی است.
ج) افزایش جریان مذاب در حین پر کردن قالب
د) ایجاد یک پوشش محافظ روی سطح قالب: این پوشش محافظ جریان روان مذاب را تسهیل می کند، مانع چسبندگی آلیاژهای دایکستی می شود و از خوردگی قالب جلوگیری می کند.
ه)ایجاد سطحی با کیفیت قابل قبول: روانسازهای ریخته گری می توانند در کیفیت سطح قطعه تاثیر بگذارند. معمولا ایجاد قطعه ریخته گری با سطحی صاف و بدون لکه و رد جریان مذاب مد نظر می باشد. ه)ایجاد سطحی با کیفیت قابل قبول: روانسازهای ریخته گری می توانند در کیفیت سطح قطعه تاثیر بگذارند. معمولا ایجاد قطعه ریخته گری با سطحی صاف و بدون لکه و رد جریان مذاب مد نظر می باشد.

 

علل ایجاد لحیم کردگی در قالب را بنویسید؟

الف)اختلاف ضخامت قطعه در نواحی مختلف که مستلزم تاخیر انجماد و در نتیجه گیرش بیش از حد به علت انقباض است.
ب)فرسودگی سطوح قالب و ماهیچه
ج)انحراف امتداد میلها و پین های راهنما
د) لحیم شدگی آلومینیم روی قالب و ماهیچه

در مورد نقش اختلاف دمایی قالب ، قبل و بعد از اسپری توضیح دهید؟

این پارامتر یکی از مهمترین عواملی است که جهت اصلاح هزینه های سنگین اجزای قالب دایکست می توان استفاده نمود. عمر تئوری قالب می تواند 50 درصد افزایش یابد، مشروط بر آنکه اختلاف بین بالاترین و پایین ترین دمایی که قالب در یک سیکل تحمل می کند به حداقل برسد. بالاترین دمای قالب در حین تزریق آلومینیم و پر شدن قالب اتفاق می افتد تقریبا 480 درجه سانتی گراد می باشد. اگر چه کنترل دمای فوق مقدور نمی باشد، اما دمای پایینی که پس از اسپری کردن 200 درجه سانتی گراد می رسد، به آسانی قابل کنترل می باشد. اگر دمای پایانی به 315 درجه افزایش یابد تنش گرمایی وارده بر قالب به مقدار 60 درصد کاهش می یابد. بنا براین، قالبها را سریع تر ببندید و تزریق کنید تا دمای پایینی را بالاتر ببرید.

در مورد نسبت مدت زمان اسپری به کل زمان سیکل کاری توضیح دهید؟

. آزمایشات انجام گرفته و یافته ها نشان می دهد که درصد میانگین زمان اسپری به کل زمان سیکل کاری 34 درصد است. البته قانون کلی که مورد استفاده برای تولید یک ثانیه زمان اسپری به ازای هر 100 تن ماشین دایکست است.در جدول زیر تفکیک و دسته بندی درصد زمان اسپری نسبت به کل زمان سیکل تولید آمده است.

 

درصد زمان اسپری نسبت به کل سیکل کاری

 

20درصد به پایین

استثنایی.شماجزو برترین کاربران ماشین های دایکست هستید.

20-25%

خیلی خوب. البته بهتر از میانگین

25-30%

خوب. اما جای پیشرفت دارد.

30-40%

بالاتر از میانگین. شما پتانسیل خوبی برای افزایش تولید دارید.

40%و بالاتر

غیرقابل قبول.شما باید سعی کنید تا موقعیت تان را بهتر کنید.

فاصله نازل پاشش با سطح قالب عموما چقدر باید باشد؟

فاصله سرنازل تا سطح قالب باید 15 سانتی متر باشد. زیرا اگر از این فاصله نزدیکتر باشد زاویه پاشش کمتر می شود و سطح کمتری با اسپری تماس پیدا میکند. و اگر از این فاصله بیشتر باشد چون سطح قالب داغ است بعداز برخورد روانساز به سطح قالب بیشتر آن بخار می کند و هدر می رو