لوگو شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر

صنایع نفت و گاز

صنایع نفت و گاز

سیلیکاژل

جاذب رطوبت گاز در واحدهای فرآوری و پالایش گاز

توضیحات کامل محصول

محلول رهاساز گوگرد مذاب

فرآیند جامد سازی و دانه بندی گوگرد تمام پالایشگاههای گاز

توضیحات کامل محصول