لوگو شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر

متفرقه

متفرقه

شوینده استخر (201)

شوینده استخر باعث از بین بردن رسوبات و چربی های باقی مانده در کاشی و سرامیک ها و ضدعفونی میشود.

توضیحات کامل محصول

رهاساز قالب دایکست (دایکوت)ِDI-101

رهاساز قالب دایکست (دایکوت) با کد محصول DI-101

توضیحات کامل محصول