لوگو شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر

صنایع نفت و گاز

محلول رهاساز گوگرد مذاب

مکانیسم عملکرد:

پس از ریختن قطرات مذاب گوگرد برروی نوار نقاله استیل بلت در سیتم رتوفرم احتمال چسبیدن این دانه ها به همدیگر و روی سطح استیل بلت وجود دارد. جهت از بین بردن این مشکل در فرآیند مورد نظر، از ماده شیمیایی release agent بر روی نوار نقاله استفاده می شود که از چسبیدن دانه های گوگرد به همدیگر و به سطح جلوگیری میکند. این محصول با ایجاد یک لایه بر روی سطح، فرآیند رهاسازی را انجام می دهد و مانع از چسبیدن قطرات مذاب گوگرد به سطح می شود. از طرفی با کاهش کشش سطحی قطرات مذاب گوگرد، از پخش شدن آنها روی سطح جلوگیری می کند تا قطرات کاملا به فرم نیم کره یا عدسی شکل تشکیل شوند.

مدل ها