لوگو شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر

متفرقه

رهاساز قالب دایکست (دایکوت)ِDI-101

نام محصول:

DI-101  (رها ساز قالب دایکست آلومینیوم)

رها ساز قالب DI-101 حاوی مواد ذیل میباشد:

 • ترکیبات سیلیکونی موثر در رها سازی قطعات در قالبهای دایکست
 • ترکیبات روان کننده مسیر حرکت جریان مذاب در دایکست (ترکیبات با گرید بهداشتی و کمترین میزان مواد سمی)
 • آمولسیفایر مناسب جهت ایجاد محلول پایدار فاز روغنی در آب
 • ترکیبات آنتی باکتریالجهت حفظ ماندگاری محلول
 • ترکیبات ضد خوردگی جهت حفظ قالب در مقابل زنگ زدگی

   

 • مشخصات ظاهری:
 • رنگ : سفید شیری
 • بو : ندارد
 • PH: 8-9
 • مواد فعال (مواد غیر از آب) :77.3%

   

 • مقدار استفاده :
 • به نسبت 1 به 60 تا 1 به 120 با توجه به عوامل ذیل:
 • شکل ظاهری قطعه محصول
 • کیفیت ظاهری و سطح قالب
 • دمای قالب
 • روش اسپری قالب
 • زمان اسپری قالب

   

 • نکات ضروری:
 • در هنگام میکس کردن از هوادهی و یا میکس کردن با دور بالا خود داری گردد.
 • حتما" با آب نرم (سختی کمتر از 50 میلی گرم در لیتر ) رقیق گردد.
 • بهترین دما برای نگهداری بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد و بدور از نور مستقیم خورشید به مدت 12 ماه میباشد.
 • از ترکیب نمودن محلول با مواد دیگر اکیدا" اجتناب گردد.
 • در صورت آلودگی دستو پوست با آب شسته شود.
 • فاقد مواد سمی است ولی از آشامیدن آن خود داری گردد.
مدل ها