لوگو شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر

صنایع تاسیسات

محلول محافظ دیگ بخار (کد : N-300)

 • کد کالا: N-300

   

 • نام محلول:
 • ترکیب ضد رسوب-ضد خوردگی
 • موارد کاربرد:

  قابل استفاده در دیگ بخار

   

 • مشخصات ظاهری:

  مایع شفاف ویسکوز – محلول در آب

 

 • عوامل  موثردر محلول :
 •  

   

 • 1-عامل ضد رسوب :

  استفاده از این محلول موجب عدم رسوبگذاری  روی دیواره مبدلهای حرارتی میگردد.

   

 • 2-عامل ضد  خوردگی:

  این محلول موجب حذف اکسیژن محلول در آب ومانع ایجاد خوردگی نقطه ای و سطحی در تاسیسات میگردد. بررسی نمونه آب موجب تنظیم دقیق مقدار این عامل میشود .

   

 • 3-عامل لخته ساز :

  این عامل موجب تجمیع رسوبات در پایین مخازن مبدلها و خروج رسوبات از محل خروجی پایین مبدلها میشود.

 •  

 • 4-تنظیم کننده PH :

  این عامل موجب تنطیم PH  آب ورودی میشود مخصوصا" در آبهای اسیدی استفاده از محلول با PH  بالا از خوردگی آب ممانعت میگردد.

   

 • میزان مصرف:

  میزان مصرف با توجه به آنالیز آب ورودی به دیگ  تعیین میگردد ولی بصورت کلی حدود 300 میلی گرم در لیتر توصیه می گردد.

   

 • نکات ایمنی :

در تولید این محصول سعی شده از ترکیبات سمی و خطرناک استفاده نگردد ولی درصورت پاشش محلول روی بدن محل مورد نظر با آب شسته شود.

در صورت آشامیدن شدن به پزشک مراجعه شود.
مدل ها

محلول مخافظ دیگ بخار (کد : N-300)

محلول محافظ دیگ بخار جهت محافظت از دیگ بخار
محلول محافظ دیگ بخار  (کد : N-300) - محلول مخافظ دیگ بخار  (کد : N-300)

محلول مخافظ دیگ بخار (کد : N-300)

  محلول محافظ دیگ بخار جهت محافظت از دیگ بخار